Историјски архив Бела Црква

уторак, 10 новембар 2020 05:37

Обука запослених за рад на систему АРХИС

Архив Србије је  претходних неколико година, најпре само за своје потребе, радио на развоју софтверског решења за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе. 

Након што се испоставило да је ново софтверско решење практично и веома добро, као логично се наметнуло и то да оно постане јединствено решење, јединствени систем за све архиве у Србији. Тако ће ово јединствено софтверско решење убрзо бити имплементирано у све архиве у Србији и представљаће саставни део рада свих архивиста. 

Ове године, уз све тешкоће изазване пандемијом вируса Covid 19, почело је спровођење обуке за запослене у архивима широм Србије за рад у овом информационом систему названом АРХИС.

У оквиру ове обуке,  05. новембра текуће године, чланови Комисије Архива Србије који су непосредно учествовали у изради овог информационог система провели су дан у Белој Цркви и са радницима у Историјском архиву Бела Црква, у доброј атмосфери и са много оптимизма, детаљно анализирали решења новог софтвера и практичан рад на уносу података у систем АРХИС. 

АРХИС има задатак да  поједностави и убрза рад архива и прилагоди пословање савременим условима електронског пословања и е-управе.

Успут, већи број вредних књига као поклон од Архива Србије обогатиле су библиотеку Архива Бела Црква.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови