Историјски архив Бела Црква

Рад са истраживачима и страним држављанима

Историјски архив Бела Црква чува архивску грађу насталу у раду државних органа, установа, привредних организација, друштава као и појединаца, регистовану у оквиру 657 (шестопедесет седам)  фонда и збиркe. Од тог броја, укупно 495 (четирстодеведесетпет) фонда су регистратурски сређени , и за њих  су сачињена научно-информативна средства у виду сумарног инвентара. 

Право на коришћење архивске грађе имају сви грађани Србије, као и страни држављани.

Услови и начин коришћења архивске грађе утврђени су Законом о културним добрима и Правилником  о начину и условима коришћења архивске грађе у Историјском архиву Бела Црква.

Библиотека Историјског архива Бела Црква садржи преко 4000 наслова, на више светских језика.

Статус старе и ретке књиге има 25 књига у овој библиотеци.

Радно време читаонице је од  понедељкa до четврткa, од 8:00  - 13:00.

Детаљне информације о поступку истраживања архивске грађе у нашем Архиву, можете добити  на телефон (+381) 013 851-283, локал 103 или на имејл arhivskadelatnost@arhivbelacrkva.rs , од запослених, Илије Јовановића.

Упутство  за коришћење архивске грађе од стране истраживача можете преузети овде: Упутство за истраживаче и стране држављане

Обрасци Захтева налазе се на десној страни овог прозора.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови