Историјски архив Бела Црква

Архив Србије је претходних неколико година, најпре само за своје потребе, радио на развоју софтверског решења за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе. Након што се испоставило да је ново…
Гости Историјског архива Бела црква из Москве, из Центра руске емиграције Александар Солжењицин. Прикупљање информација за потребе снимања филма о руској емиграцији с почетка XX века у Војводини.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови