Историјски архив Бела Црква

У оквиру вишегодишње сарадње Историјског архива Бела Црква са Основним школама, одржане су 26. и 27.9.2017. две радионице за ученике В1 и В2 разреда. Едукативна радионица овог Архива под називом…
У понедељак 14. новембра 2016. године ученици „Школе плус“ и основне школе „Атанасие Кожокару“ из Пожежене у Румунији посетили су Историјски архив Бела Цркве. Том приликом посетиоци су сазнали више…

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови