Историјски архив Бела Црква

Управни и надзорни одбор

Управни одбор Историјског архива Бела Црква

 Председник Управног одбора:

1. Снежана Стаменковић

Чланови Управног одбора:

2. Тамара Гојковић

3. Марија Бисерчић

4. Магдалена Тошић

5. Тамаш Фодор

6. Илија Јовановић

7. Милан Белобабић

Пословник о раду Управног одбора (1,05МВ)

Надзорни одбор Историјског архива Бела Црква

Председник Надзорног одбора:

1.Ивана Милосављевић 

Чланови надзорног одбора:

2.Раде Сурла  

3. Мирјана Стојаковић

4. Хајналка Кризбаи

5. Марко Лазаревић

Пословник о раду Надзорног одбора (1,00МВ)

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови