Историјски архив Бела Црква

четвртак, 21 октобар 2021 09:56

Реализовани пројекти Историјског архива Бела Црква

Историјском архиву Бела Црква одобрена су средства за два пројекта реализована путем конкурса која су расписали Министарство културе и информисања и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 2021. године. 

Оба пројекта – „Заштита архивске грађе у Историјском архиву Бела Црква“ и „Обнова и заштита фасаде и дрвенарије на згради Историјског архива Бела Црква“ – реализована су у планираном року.

Одобреним средствима обновљена је фасада, постављена су нова прозорска крила на место пређашњих, оштећених, а уз то је и заштићена дрвенарија на згради Историјског архива.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови