Историјски архив Бела Црква

четвртак, 21 октобар 2021 09:52

Радионица „Цео свет је учионица“

Дана 23.9.2021 и 23.9.2021 године Историјски архив Бела Црква посетили су ученици првог и другог разреда Белоцркванске гимназије и економске школе из Беле Цркве, и ученици петог разреда  Основне школе Жарко Зрењанин из Беле Цркве. 

У оквиру радионице „ Цео свет је учионица“ ученици су на почетку  упознати   са историјатом  оснивања Историјског архива у Белој Цркви. Кроз  тематско предавање ученици су упознати са делатношћу и радом архива као установе културе. Поред законодавне улоге, истакнута је и историјска , културна, и просветна улога архива. 

Ученицима је показана архивска грађа , архивска документа  и књиге, новине, плакати из периода од 18-20. века, на латинском, немачком, мађарском и српском језику, само део од око 4000 дужних метара архивске грађе која се  чува у Историјском архиву   Бела Црква.  

Ово је била јединствена прилика да многи од њих по први пут погледају и прочитају неки документ и тиме направе прве самосталне истраживачке кораке. 

На крају  имали су и прилику да завире у архивске депое и сами виде начин и услове у којима се чува архивска грађа.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови