Историјски архив Бела Црква

субота, 30 септембар 2017 08:52

Посета основношколаца архиву у склопу радионице "Цео свет је учионица"

У оквиру  вишегодишње сарадње  Историјског архива Бела Црква са Основним школама,  одржане су  26. и 27.9.2017. две радионице за ученике  В1 и В2 разреда.

Едукативна радионица овог Архива под називом "Цео свет је учионица", у сарадњи са наставницом историје Данијелом Васић -Стефановић, омогућава младој публици да упозна вредност културне баштине која се налази у нашем Архиву. 

Кратка и садржајна уводна предавања од стране радника Архива упознају децу са завичајном историјом, као и на који начин им ово културно благо, тј. информације, могу бити доступне путем истраживања архивске грађе.

Млади и радознали посетиоци су били упознати са основним подацима функционисања архивског посла, као и архивских специфичних термина. Обиласци депоа су посебно значајни и интересантни деци, јер им се током обилазака објашњава и показује где и како се чува архивска грађа, где се заприма (пријемни депо). Деца посећују и библиотеку - читаоницу и оделјење за дигитализацију докумената.

По завршетку обиласка Архива, деца су учествовала у дискусији која је осмишлјена у форми питања и понуђених одговора, да би се потврдило знање и информације које су усвојили током трајања овог интересантног начина учења.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови