Историјски архив Бела Црква

Дана 23.9.2021 и 23.9.2021 године Историјски архив Бела Црква посетили су ученици првог и другог разреда Белоцркванске гимназије и економске школе из Беле Цркве, и ученици петог разреда Основне школе…
У оквиру вишегодишње сарадње Историјског архива Бела Црква са Основним школама, одржане су 26. и 27.9.2017. две радионице за ученике В1 и В2 разреда. Едукативна радионица овог Архива под називом…
У понедељак 14. новембра 2016. године ученици „Школе плус“ и основне школе „Атанасие Кожокару“ из Пожежене у Румунији посетили су Историјски архив Бела Цркве. Том приликом посетиоци су сазнали више…

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови