Историјски архив Бела Црква

петак, 06 јул 2018 08:39

Гостујућа фото изложба „НАЈЛЕПША ЗЕМЉА“ у изложбеној сали Историјског архива

Гостујућа изложба фотографија под називом  „НАЈЛЕПША ЗЕМЉА“ отворена  је 05. јула, 2018. године, у 19 сати у Изложбеној сали Историјског архива Бела Црква.

Изложбу организује Центар руског географског друштва у Србији и Историјски архив Бела Црква.

Фотографије приказују природне лепоте и друге мотиве Руске Федерације са традиционалног фото конкурса Руског географског друштва.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови