Историјски архив Бела Црква

среда, 07 децембар 2016 08:32

Изложба „Породица Фиала – најзнаменитији шумадијски Чеси“ аутора Ненада Карамијалковића

Изложба „Породица Фиала – најзнаменитији шумадијски Чеси“ аутора Ненада Карамијалковића из Крагујевца отворена је 7. децембра 2016. у изложбеној сали Историјског архива Бела Црква. Нјоме се прати животни пут чланова породице Фиала, родоначелника модерне индустрије коже у Србији.

Изложбу су подржали Национални савет чешке националне мањине, Удружење „Чеси Шумадије“ из Крагујевца, Министарство Републике Чешке, Министарство културе и информисања Републике Србије, као и Историјски архив Бела Црква.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови