Историјски архив Бела Црква

четвртак, 20 јул 2017 08:30

Изложба „300 година кроз реч и и слике“

Поводом 300 година од оснивања Беле Цркве, а у склопу карневалске недеље, Историјски архив Бела Црква организовао је изложбу под називом „300 година кроз реч и и слике“.

На паноима великог формата одштампана су вредна документа из фондова Историјског архива, која говоре о развоју Беле Цркве.

Свечано отварање изложбе, у свечаној сали Историјског Архива, било је у уторак, 20. јуна, а након поздравног говора в.д директора Историјског архива БелаЦрква, Љилјане Радоњић, аутор изложбе Гордана Миловановић презентовала је изложбу.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови