Историјски архив Бела Црква

четвртак, 27 март 2014 08:25

Позоришна представа поводом 250 година од оснивања Банатске војне границе 27.3.2014

Најава за позоришну представу (27.03 и 29.03.2014.) инспирисану истинитим догађајима, поводом 250 година од оснивања Банатске војне границе.

Аутори и организатори; Историјски архив Бела Црква, Народна библиотека - музеј, Белоцркванско аматерско позориште.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови