Историјски архив Бела Црква

петак, 25 јун 2021 13:42

Жене у античком Риму

Дана 25. 6. 2021., у оквиру програма Белоцркванског карневала,  а у организацији Историјског архива Бела Црква, у изложбеној сали Архива отворена је гостујућа изложба  "Жене у античком Риму" ауторке Гордане Ковић, археолога и музејског саветника Народног музеја у Шапцу.

Ауторка Гордане Ковић осврнула се  на положај и живот жене у античком Риму  кроз  биографија неколико најзначајнијих жена римског света, на основу којих се може закључити  какав  су утицај имале на тадашње друштво. Изложба се базира на археолошким открићима, откривеним на територији данашње Србије.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови