Историјски архив Бела Црква

среда, 23 јун 2021 13:40

Бела Црква - Музејска прича

У изложбеној сали Историјског архива Бела Црква, дана 23.6.2021. одржана је  презентација „Бела Црква - музејска прича“. Причу на поменуту тему, као и презентацију предмета са територије општине Бела Црква које чува овај музеј, изложила је етнолошкиња - музејска саветница у  Музеју Војводине, Љиљана Трифуновић.

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови